masking

Хартиено тиксо Vibac – тип 219

Качествено хартиено тиксо, подходящо за общо приложение, опаковане или авто репаратура

Опции